BIEG ZIELONA 5 – 2018
BIEG ZIELONA 5 – 2019

„Zielona 5” to nie tylko propagowanie zdrowego trybu życia, ale też promocja zrównoważonego rozwoju opartego o zielone wartości. Każdy uczestnik otrzyma ekologiczny pakiet startowy zawierający m.in. jabłko, baton energetyczny, buffkę, ekotorbę i numer startowy ze specjalnym hologramem, który w dniu biegu będzie uprawniał do darmowych przejazdów Komunikacją Miejską w Krakowie. Dla każdego uczestnika przewidziany jest także ekomedal oraz woda w puszkach, które będą w trakcie biegu zbierane przez wolontariuszy i poddane następnie recyklingowi.